Modellen Cursus
In deze opleiding gaan we voor de inhoud van de architectuur.
 We behandelen diepgaand de inhoud van een drietal architecturen.

Leer in slechts 3 dagen de inhoud en samenhang van architectuur kennen!

MODELLEN OPLEIDING


De cursus waar de modellen centraal staan is een cursus die veel concreet materiaal uit de praktijk laat zien. Het kijken en vergelijken is voor veel mensen een goede manier om kennis en ervaringskennis tot zich te nemen en gemakkelijk op te slaan. In deze opleiding informatie architectuur ligt het accent meer op het uitvoeringsniveau en dan met name op het invullen van de architecturen met behulp van instrumenten uit de praktijk.

KIJKEN EN VERGELIJKEN

DAG 1

Organisatie gerichte I-Architecturen: Alle  typen architecturen die beelden vormen van het samenwerkingsproces in de organisatie.

DAG 2

Informatie gerichte I-Architecturen: Alle typen architecturen die beelden vormen van het bedrijfsmiddel informatie.
 

DAG 3

ICT gerichte I-Architecturen: Alle architecturen die beelden vormen van de onderliggende techniek.
 

DOELEN


Een organisatie heeft op dit moment vaak meerdere architecturen van een type. De krachtsinspanning moet gericht zijn om die veelheid aan architecturen terug te brengen tot een uniformer beeld. Ieder type moet in samenhang met de andere typen het totale beeld gaan vormen. Dat is het doel van deze cursus het inzicht in de modellen geven, zodat het mogelijk wordt tot integratie over te gaan. Informatie architecturen geven inzicht.en overzicht door te vereenvoudiging en de samenhang door middel van creatief denken en doen te vergroten!

DAG 1

Organisatie gerichte I-Architecturen

Dag 1: Organisatie gerichte I-Architecturen De beelden die het samenwerkingsproces in de organisatie tot onderwerp hebben zijn afgeleid van de strategie die de organisatie kiest. Aan de orde komen de bedrijfsorganisatie, het bedrijfsbeleid, de brganisatiecultuur, de bedrijfsprocessen en de organisatie ontwikkelings processen.

DAG 2

Informatie gerichte I-Architecturen

Dag 2: Informatie gerichte I-Architecturen Alle typen architecturen die beelden vormen van het bedrijfsmiddel informatie zoals de rol van informatie in de organisatie, het informatie beleid, de informatie architectuur, de functionaliteit en de gegevens architectuur.

DAG 3

ICT gerichte I-Architecturen

Dag 3: ICT gerichte I-Architecturen Alle typen architecturen die beelden vormen van de onderliggende techniek ter realisering van de informatievoorziening. Aan bod komen de ICT-Strategie, de applicaties, de infrastructuur, de middle-ware en de beveiliging.