Masterclass Architectuur

Hier komt alles samen. De stof wordt aan de hand van voorbeelden uit je eigen praktijk aan je overgebracht. De deelnemers aan deze cursus zijn betrokken bij de ontwikkeling van architecturen binnen hun eigen bedrijfssituatie. Een team van zeer ervaren docenten begeleidt deze groep.

MASTERCLASS ARCHITECTUUR


De masterclass is de meest veelkleurige opleiding, waarin alle aspecten aan bod komen door middel van je eigen producten. Ieder half jaar start deze diepgaande en op de praktijk gerichte cursus informatie architectuur.
De cursus duurt in totaal 6 dagen (12 dagdelen) en wordt verspreid over een drietal maanden gegeven. Het concept van deze opleidingsvorm stelt hoge eisen aan de deelnemers en aan de docenten, maar levert veel op!

DAG 1

De cursus informatie architectuur in deze intensieve vorm start met een theoriedag, waarin de orientatie op het informatie architectuur begrip stevig wordt behandeld.

DAG 2

Samenhang tussen organisatie, strategie en bedrijfsprocessen zoals  dit bij de deelnemende organisaties  in beeld wordt gebracht.
 

DAG 3

Informatie Infrastructuur , zoals dit bij de deelnemende organisaties wordt ingekleurd, inclusief de inbedding in IT  en ondersteund door Tools.
  

DAG 4

Alignment tussen de verschillende architecturen, de governance en de veranderstrategie die bij de deelnemende organisaties wordt ingezet.

DAG 5 

Het applicatielandschap zoals dit wordt weergegeven bij de deelnemende organisaties inclusief ontwikkelingen wordt besproken.

DAG 6

Technische architecturen en infrastructurele beelden zoals door de deelnemende organisaties in beeld wordt gebracht.

DOELEN VAN DE OPLEIDING


Overzicht en samenhang zijn nodig om IT-trajecten mogelijk te maken en een juiste time-to-market, blijvend te kunnen realiseren. Daarnaast is het essentieel om multidisciplinaire besluitvorming mogelijk te maken om trajecten te kunnen prioriteren of aan te kunnen besteden.
De cursus is bedoeld om inhoudelijke kennis over informatie architectuur uit de praktijk van de architect, ongeacht voor welk type organisatie hij/zij de architectuur maakt, over te dragen. Zowel vakinhoudelijk als procesmatig wordt aandacht besteed aan de diverse vraagstukken, architectuurniveaus en de keuzemomenten die daar bij horen. Met die kennis ben je in staat om te beoordelen welke voordelen en consequenties er zijn bij het werken onder architectuur voor een specifieke organisatie.

DEELNEMERS

Wie kan deelnemen:

Informatie architecten die hun professionele handelen willen verbeteren en hun inzetbaarheid voor de organisatie willen vergroten, zijn van harte welkom op deze cursus.
Verder kunnen HBO/WO ers die enige jaren werkzaam zijn in de informatie technologie zich inschrijven na een korte intake procedure. In het algemeen zijn zij werkzaam in de functie van informatie- of IT manager, informatie- of systeemanalist, IT adviseur, projectleider of in een van de vele IT professies die direct met architectuurvraagstukken worden geconfronteerd. Deelname is slechts voorbehouden aan hen die met informatiearchitecturen werken of gaan werken maar wel toegang hebben tot de resources op dit gebied. Dit laatste is om een vergelijkbaar cursisten niveau te garanderen hetgeen de synergie in de groep ten goede komt. Het is onze ervaring dat dit het rendement van de cursus heel hoog houdt. Tevens draagt de manier van werken hieraan duidelijk bij; het ervaren door middel van het maken van opdrachten in de eigen werkpraktijk en het nadien bespreken van de voor- en nadelen ervan levert veel nieuwe inzichten op.

KENMERKEN

Opvallende zaken:

Veel interactie met docenten en vakgenoten. Alle ruimte voor vragen, discussie en eigen inbreng. Nadruk op zelf uitgevoerde opdrachten en cases. Directe terugkoppeling met de eigen werkpraktijk. Rendement voor de eigen organisatie is hoog. Action learning door confrontatie van de praktijk met de theorie. Sterk gemotiveerde leergroep. Ongeveer gelijksoortig denken en werkniveau van de deelnemers. Verhogen van de individuele inzetbaarheid en professionalisering vanuit de overdracht van ervaren docenten. Afwisselende didactische leervormen.

LEERDOELEN

Wat je leert:

Je leert het werken en denken met en in architecturen op algemeen managementniveau verdedigen vanuit je rol als informatie architect. Je weet hoe je de strategische implicaties bij de verschillende modellen voor diverse doelgroepen zichtbaar kunt maken en waar je op moet letten. Ook voor het IT management kun je de diverse architecturen verduidelijken en gebruiken bij in- of uitbesteden en bij het beoordelen van diverse ontwikkelingsprojecten. De communicatiefunctie naast de bestekfunctie van informatie architecturen is je na afloop van de cursus duidelijk geworden.

DOCENTEN

Wie verzorgen de lessen:

De cursus staat onder begeleiding van zeer ervaren informatie architecten die in de praktijk en door scholing hun kennis op het vereiste niveau hebben gebracht. Afhankelijk van de thematiek wordt kennis op een pragmatische manier gedeeld. De docenten wisselen elkaar af en worden naar de inhoud van de cursus gevarieerd ingezet.

LOCATIE

Waar vinden de lessen plaats:

De cursus wordt bij voorkeur op wisselende locaties georganiseerd en wel bij de organisaties waar de cursisten werken. Dit heeft de voorkeur omdat daarmee de praktijksituaties die de cursisten in de lessen beschrijven meer inhoud krijgen.
Indien geen locaties beschikbaar zijn zullen locaties gehuurd worden op plaatsen die in afstand goed te bereiken zijn voor de cursisten.

ORGANISATIE

Organisatie:

Het maximaal aantal deelnemende organisaties is tot 8 gelimiteerd. Dit heeft tot doel dat men goed kan leren van de situaties bij de andere bedrijven. Van een enkele organisatie kunnen wel meerdere personen deelnemen. Tweetallen worden met name gestimuleerd en verkrijgen een korting.
Het betreft werksessies, die mondeling in groepsverband vorm krijgen. In company opzet is mogelijk evenals een branche samenstelling voor overheden en architecten uit de zorgsector.

Heb je vragen, bel ons gerust, want we beantwoorden al je vragen met plezier!

Wil je deelnemen, neem dan even contact met ons op.