Persoonlijke Leerstijlen
  
Iedereen leert anders en er zijn veel verschillende leerstijlen. Als je van jezelf weet welke leerstijl je waar het beste inzet, dan ontwikkel je je leerstrategie. Bij het ontwikkelen van meer leerstijlen, neemt je vermogen tot leren snel toe.

WAT EEN LEERSTIJL IS


Een leerstijl is de manier waarop iemand gewend is te leren.
Iedereen pakt een leertaak op zijn eigen manier aan; de een begint met nadenken, terwijl de ander juist met doen begint. De meeste mensen hebben echter wel een soort mix aan leerstijlen, die zij onbewust door elkaar, en te pas en te onpas inzetten. Het is dus verstandig om hier eens goed over na te denken om daarmee het rendement van je leren te verhogen. Er bestaan tegenwoordig zoveel verschillende vormen van leren, dat je je kunt afvragen of je binnen al die vormen het leren op dezelfde manier moet gaan aanpakken.
Verhoog je rendement en leer beter en sneller!

Verschillende leerstrategieen komen je professionele ontwikkeling ten goede.


Als je leerstijlen divers combineert is niet alleen het rendement hoger, maar je wisselt af waardoor de leerstof interessanter en aantrekkerlijker voor je wordt. Ben je je bewust van die variatie aan stijlen en activeer je je hersenen op meerdere manieren dan is datgene dat je opslaat en na verloop van tijd kunt reproduceren ook nog van een hogere kwaliteit.

Het nieuwe leren en werken speelt een steeds grotere rol. De opvatting dat veel van ons leren op een informele manier plaatsvindt neemt daardoor toe. Het formele leren zijn alle georganiseerde leeractiviteiten waarbij je door een docent geholpen wordt de naastbij gelegen ontwikkelingszone te bereiken. De aanname dat iedereen zomaar zelf kan Je neemt bij informeel leren zelf het initiatief, de eigen leerdoelen en de eigen leeractiviteiten kan organiseren en zichzelf in die ontwikkeling kan begeleiden en observeren, is zonder kennis van de gehanteeerde en te hanteren leerstijlen niet mogelijk.
Een leerstrategie stel je op; mogelijk binnen een professioanliseringsplan. Om een goede keuze aan afwisseling te maken in je leerstijlen, maak je in je professionaliserings plan ook keuzen voor bepaalde vormen in het aanbod.

MEER WETEN OVER JE EIGEN LEERSTIJLEN? NEEM CONTACT OP !

Persoonlijke Ontwikkeling

Welke leerstijlen er zijn en hoe je die inzet.


Om als docent interactief stof over te brengen moet je weten hoe iemand bij voorkeur iets leert. Leerstijlen kunnen op meerdere manieren worden ingezet; voor de persoon, voor de groep en voor het lesmateriaal. Om lerenden zelf inzicht te geven in de eigen voorkeuren. Studietips kunnen afgestemd worden op de manier waarop de professional lkeert of kunnen aanzetten tot variatie in de gangbare leerstijl. Je kunt leerstijlen ook gebruiken om de leergroepen in te delen als je bijvoorbeeld gedifferentieerd les moet geven of als je met subgroepen en opdrachten werkt. Maar ook om lesmateriaal gedifferentieerd aan te bieden aan een professional met een bepaald profiel of stijl, om het leerproces effectiever en efficienter te maken, worden leerstijlen gebruikt. Bij veel digitaal interactief leren, waar ook de lesstof via leerpaden wordt aangeboden, worden leerstijlen veelvuldig gebruikt.

Bij competentie leren, gaat het niet alleen om de kennis, maar ook om de persoonlijke opmaak en hoe goed iemand in staat is zichzelf dingen te leren of hoe geleerde dingen in andere contexten kunnen worden toegepast. Competentie leren is dus breder dan het leren opgevat als kennis/vaardigheden leren.

Om leerstijlen te testen zijn er diverse methoden. Onderzoek geeft weer dat er 70 tot 100 methoden en modellen op de markt zijn. Iemand kan dus gemeten worden op zijn voorkeuren. Zoals hieronder bijvoorbeeld een afbeelding van 'the whole brain' opvatting van Herrmann. Waar het dan om gaat is of dit model intern consistent, test-hertest dezelfde uitslagen geeft, de construct validiteit goed is en voorspellende waarde heeft. Veel van de modellen die worden toegepast, voldoen hier niet aan. 
 

Soorten leerstijlen en hun verwerking.


Omdat je leerstijlen variatie aan kunt brengen door te weten, hoe je je denken aktiveert, is hieronder een aantal leerstijlen en hun verwerking weergegeven. Je kunt dan alvast gaan nadenken hoe je dit zou kunnen aanpakken. Als je echter professioneel advies wilt op dit terrein, neem dan contact met ons op. We kunnen je helpen met valide instrumenten en samen met jou tot een predictief advies of professionaliserings traject komen. 
Word de regisseur van je eigen loopbaan!  
 
Competent worden en blijven vraagt inzet, inzicht, deskundigheid en goede hulpmiddelen. 

Het activeren van zoveel mogelijk hersen onderdelen maakt variatie in leren mogelijk. Kijk hieronder welke delen je aktiveert met de activiteiten genoemd op het label van de tab

Visueel

Visuele component van het leren.

Als je voorkeur ligt bij het visueel leren dan gebruik je graag beeldmateriaal en tekent datgene uit waar je mee bezig bent en wat je in je op wilt nemen.
Je visuele geheugen is gealloceerd in de occipitaal kwab van de hersenen. Teken je daarbij dan activeer je ook andere delen van je hersenen tegelijkertijd.

Auditief

Auditieve aspecten van het leren.

Leer je gemakkelijk auditief dan zijn geluiden een fijne manier van leren voor je.Content beluisteren op inhoud, maar muziek kan je daarbij ook goed ondersteunen.
Auditief materiaal wordt vooral in de temporale kwab verwerkt; muziek is een extra stimulans.

Verbaal

Verbale component van het leren.

Hier gaat de voorkeur uit naar talig leren, zowel in de vorm van het gesproken woord als het geschreven materiaal. Ogen en oren worden geactiveerd.
De gebieden van Broca & Wernicke (links temporaal en frontaal) zijn hierbij actief. Ook het taalbegrip is hier gesitueerd en wordt geactiveerd door deze leertaken.

Fysiek

Fysieke component van het leren.

Vooral de lichamelijke ervaringen zijn belangrijk voor je als dit je voorkeur heeft. Mensen die 'aantekeningen maken of meeschrijven' maken hier gebruik van. Ook veel na-doel leren bestaat hieruit. Dit wordt wel eens aangeduid met spiergeheugen.
Deze activiteit vindt plaats in het cerebellum en in de motor cortex achterin de frontaal kwab.

Logisch

Logische Component van het leren.

Als je het vooral fijn vindt om logische verbanden en redenaties als gehelen te begrijpen is dit je leervoorkeur.
De partiele kwab (vooral links) wordt door deze activiteit geactiveerd.

Solitair

Solitair leren

Bij het solitair leren heeft het je voorkeur om zelfstandig en op jezelf te zijn bij het leren.
De frontale en temporale kwabben zijn hierdoor geactiveerd. Het limbische systeem (hippocampus gebied van de hersenen) is tevens van invloed en actief.

Sociaal

Het sociale Leren

Hier is de voornaamste voorkeur het samen met anderen leren.
De frontale en temporale kwabben zijn hierbij geactiveerd. Het limbische systeem (hippocampus gebied van de hersenen) is ook van invloed.

BEKIJK DE TABS EN GA JE EIGEN VOORKEUR NA.

 

Professionaliserings trajecten maken is een vak. Het actualiseren van (meta) cognitieve en affectieve activiteiten, het objectief en subjectief beoordelen van leeropbrengsten, het attribueren ervan en je eigen evaluatie van je leerdeskundigheid maken of je je leergewoonten en leerstijlen kunt veranderen in een vaak langer durend gestructureerd proces, dat begeleiding vraagt kun je niet alleen.
Ook het formuleren van eigen leerdoelen en plan is per definitie iets dat grotendeels buiten het kader van het zich professionaliserende individu ligt.
Bij leerstijlen staan feitelijk de leergewoonten opgenoemd; in de onderwijskunde wordt veel gesproken over leerstijlen in termen van convergente, divergente, assimilerende en accomoderende leerstijlen. Dit type indeling sluit aan bij persoonlijke opmaak van mensen. Deze opmaak zorgt voor een voorkeur in de leerstijlen en een gewenning.


Weten hoe je denkt en leert geeft je een voorsprong. Neem daarvoor contact met ons op!