Architectuur Consultancy
 
Ieder advies op architectuur vlak moet betrouwbaar zijn, omdat de ontwikkeling in de toekomst hiermee samenhangt. Betrouwbaar in de zin van de kennis en vaardigheden, maar ook op meer persoonlijk vlak zoals de abstractie vermogens en de integriteit. Competente architecten zijn nodig om de ICT veranderingen te sturen.

ARCHITECTUUR IS ONZE CORE BUSINESS


Advieswerk moet pertinent onafhankelijk gebeuren; maar hoe weet je of iemand de informatie architectuur kennis en expertise heeft die je vraagt en tegelijkertijd deze onafhankelijkheid kan leveren?
Wij kennen het netwerk als geen ander, zijn vakbekwaam en zijn je graag van dienst bij het vinden van die persoon die zoveel invloed zal krijgen op de organisatieverandering.

Waar kunnen we bij helpen?


Een van de grootste problemen in ons vakgebied is het feit dat de professies die zich met de verschillende architecturen bezighouden teveel van elkaar zijn gescheiden en te weinig samenwerken. Daardoor hebben in het verleden mensen werkzaam in de ICT (min of meer noodgedwongen) gebieden tot hun verantwoordelijkheid genomen die daar in essentie niet thuishoren.
Vakkennis kent hierdoor noodzakelijkerwijs gaten.
Nu is het bij de selectie van een kandidaat moeilijk om uit het CV te ontnemen wat iemand feitelijk in huis heeft. Precies daar kunnen we helpen met onze expertise!

SOLLICITATIE TRAJECT

Is de organisatie op zoek naar een eigen architect, dan helpen wij in het opstellen van de behoefte, de profilering en de fase van de voorselectie. Wij assessen kandidaten op hun competenties door valide toetsen af te nemen, zodat je weet wie je in huis krijgt. Kandidaten kunnen dan gemakkelijker tegen elkaar afgezet worden. Ook kijken we naar de team samenstelling waarin de betreffende persoon moet gaan functioneren en geven een verwachting af over zijn/haar toekomstige ontwikkeling op persoonlijk professioneel vlak.

EXTERNE INHUUR

Bij tijdelijk personeel is de selectie vaak minder zwaar. Daarom hebben alle architecten die via ons worden bemiddeld een assessment doorlopen. Een aantal van hen heeft dit in het verleden al gedaan via de assessmentprocedure van ERIA, anderen hebben dit later gedaan.
 Van iedereen die via ons wordt bemiddeld is dus bekend, hoe integer en op kwaliteit mensen zich opstellen in het dagelijks werk. Naast vakkenis en betrouwbaarheid kunnen andere persoonlijke zaken ook meewegen.
Van levensbelang om te weten! 

PROBEER ONZE BEMIDDELING UIT TEGEN GEREDUCEERD TARIEF!

Wij vinden de geschikte architect!