Architectuur Assessment

Als architect kun je bij ons een assessment afnemen en erachter komen waar je NU staat in het veld en wat je in de TOEKOMST kunt bereiken.
 
Ook een architectuur team assessen we. 

WIE JIJ BENT


Ken jij jezelf en je mogelijkheden optimaal? Weet jij waar de aangrijpingspunten voor jou liggen om door te groeien? Weet je je sterke en zwakke kanten? Weet je hoe je besluitvormingsproces is opgebouwd? Weet je hoe je uit kunt groeien en waar je potentieel ligt?
Weet je op wie in je team je kunt vertrouwen? Wie een bepaalde expertise heeft om op te bouwen of aan wie je bepaalde inhoudelijke vragen kunt stellen? Aan wie je kunt leren en wie jij iets kunt leren?
  
Pas wanneer je de uitkomsten van ons architectuur assessment hebt gedaan, weet je jouw talenten en die van anderen goed in te schatten. Bovendien weet je hoe je die talenten kunt benutten en/of verder te uit te bouwen zijn.

  

Niemand kan zichzelf in onbekende kaders plaatsen, laat ons dat voor je doen! 

Ontdek je toekomst 


Nadat we 200 architecten hebben geassessed mogen we wel stellen, dat we goed zijn in wat we doen.  Een assessment is een beoordeling. Wij doen team assessments en individuele assessments. Wij werken in opdracht van werkgevers en in opdracht van professionals zelf. We assessen de capaciteiten en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de competenties van de mens.
Wij ondersteunen met de ontwikkeling van kennisprofielen en de inbedding van competenties in het raamwerk van functies en functieprofielen bij een organisatie. Wij doen dit op basis van e-CF of een ander (eigen of niet ICT gerelateerd) competentie framework.

In ieder professionaliseringspad hoort een assessment thuis. Als je niet weet wat je kunt of in de toekomst zult gaan kunnen, gaat er veel energie en geld verloren. Je startpunt moet bekend zijn en je toekomstmogelijkheden ook.
Wij geven antwoord op deze vragen door valide testen uit te voeren en deze door deskundigen te laten beoordelen.
Dit wordt met jou en/of je leidinggevende besproken, waarin jij als persoon altijd centraal zult staan. Natuurlijk kunnen we op basis van dezelfde gegevens voor de organisatie een passend advies hiervan maken; bijvoorbeeld gericht op management competenties of op samenwerkingsmogelijkheden of je mogelijkheden tot verdere opleidingen etc.
 
 Waar het om gaat is dat jij als professional hier waarde uit kunt halen.
 

Professionaliseren


Professionalisering is iets dat je natuurlijk in je werk dagelijks doet. Tegenwoordig hoor je vaak dat iedereen overal kan werken en kan leren. Natuurlijk leer je overal wel iets van. Tenminste als je de tijd neemt om het leren te overdenken en ook te internaliseren. Zeg maar, dat je rustig de tijd neemt om de kennis en de vaardigheden die je om je heen ziet te overdenken en te verwerken. De essentie van professionaliseren is, dat je je eigen ontwikkelpad ter hand neemt. Veel organisaties ondernemen stappen in die richting door de HR functie al wat anders in te richten. Wij helpen om professionals professioneler te maken.

ONTWIKKELPAD

dOOR orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

LEES MEER OVER COACHING

Team van Professionals


Ben je verantwoordelijk voor een team van professionals en wil je weten hoe de taken het best verdeeld kunnen worden. Of welke mensen in welke ontwikkelpaden het meest zullen floreren? Roep dan onze hulp in want wij helpen graag met een dergelijk assessment waar ook de bedrijfsvoering onderwerp van beoordeling is geworden. Al veel organisaties hebben hun HR al iets anders ingedeeld en gaan van een stukje autonomie van professionals uit.

LOOPBAAN PLANNING

Wil je weten wie van de mensen geschikt is om door te groeien naar een architecten rol? Hoe plan je een dergelijke loopbaan en welke opleiding en training on the job is daarvoor nodig? Vragen die wij samen met je kunnen beantwoorden. Wij werken slechts met valide instrumenten en met testpsychologen die hun aantekening en ervaring hebben opgedaan in het beoordelen van mogelijkheden van mensen. Neem geen genoegen met minder, want als je niet weet wat je meet, is de uitkomst niet zinnig!

OPLEIDINGEN

Ook als je meer wilt weten over opleidingen, kun je met ons contact opnemen. Niet alleen verzorgen wij opleidingen, maar we kunnen ook advies geven hoe mensen het best leren in een samenwerkingsorganisatie.

LEES MEER OVER OPLEIDINGEN.