APPRECIATIE ARCHITECTUUR

Deze informatie architectuur cursus geeft in twee dagen een snel overzicht en inzicht in een vakgebied dat vaak erg ondoorzichtig wordt gepresenteerd. Daar heeft niemand baat bij vinden wij.

Kennismaken met Architectuur!

Je krijgt de noodzakelijke appreciatie voor Informatiekundige Architecturen in deze tweedaagse cursus. De diversiteit wordt besproken en je verwerft inzicht in wat een informatie architectuur is en wat deze kan of zou kunnen betekenen voor je organisatie. Je leert hoe je met anderen op een goede inhoudelijke manier kunt communiceren en daarbij de waardering voor de opbrengst van het (stuur)middel informatie architectuur overbrengt. 


Kenmerken:

De cursus wordt zoveel mogelijk in interactie met de deelnemers geven. Er is daarom naast kennisoverdracht veel ruimte voor vragen en discussie en heel uniek is dat de deelnemers zelf een onderwerp selecteren dat zij op de 2e dag doorbehandeld willen zien!

Deelnemers:

De cursus is voor hen bedoeld die snel een overzicht willen verkrijgen in het vakgebied. Onze ervaring is dat zowel managers, informatie architecten, informatie analisten, functioneel beheerders als ook meer technisch georienteerde mensen deze cursus tot hun tevredenheid afnemen.

Doelen:

Door middel van de cursus willen we iedereen die geinteresseerd is in informatie architecturen van dienst zijn en en overzicht bieden van een breed en vaak verwarrend overkomend vakgebied. De appreciatie bestaat eruit dat deelnemers na afloop een goed conceptueel beeld hebben gekregen van de verhoudingen binnen het vak. Dat zij weten welke typen architecturen er bestaan en hoe deze zich tot elkaar verhouden en welke beroepsbeoefenaren er in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn. We weten uit de feed-back die we over deze cursus hebben gekregen dat het kunnen plaatsen van informatie architecturen in een denkraam, het mogelijk maakt om diverse in de praktijk aangedragen theoretische kaders op hun waarde te kunnen inschatten.

Branche gerichtheid:

Groepen die vanuit een bepaalde branche interesse hebben een degelijke cursus samen te doorlopen worden verzocht contact met ons op te nemen. Voor gemeenten is een dergelijke cursus al met succes op de markt gezet.

Maatwerk:

Deze cursus kan ook in-house worden gegeven vanaf een minimaal aantal deelnemers van 10 personen. Vaak wordt dat gedaan om commitment bij de organisatiedeelnemers of het management te verkrijgen. Wij maken van onze lesmodules aanpassingen op uw eigen situatie en behandelen deze als praktijkvoorbeelden. Het spreekt voor zich dat een dergelijke tweedaagse ertoe bijdraagt dat het team gelijk gerichter met de invulling van het werken onder architectuur verder kan. Deze cursus is ook heel geschikt voor scrum of devops teams.

INHOUD APPRECIATIE


DAG 1 ochtend

 • Architect en architectuur
 • Informatie en gegevens
 • Informatiekundige aandachtsgebieden
 • Informatie Management en beleid
 • Informatie beleid en ICT beleid
 • De manager versus de architect
 • Onderliggende stromingen
 • Hedendaagse stromingen

DAG 1 middag

 • Architecturen in samenhang
 • Bedrijfsproces Architectuur (BPA)
 • Applicatie architectuur
 • Gegevens architectuur
 • Technische Infrastructuur
 • Middle Ware
 • Cloud Architectuur
 • Big Data
 • Beveiligings Architectuur

DAG 2 ochtend

 • informatie architectuur
 • Informatie en functionaliteit
 • Conceptuele modellering
 • Normen en standaarden
 • Methoden en technieken
 • Competenties architecten
 • Loopbaanpaden architecten
 • Toekomst Visie

DAG 2 afsluitende middag

De middag van de tweede dag van de cursus is er ruimte gelaten om een onderwerp, een thema of een case te bespreken die door de deelnemers is geselecteerd. Dit gebeurt heel wisselend; soms is er b.v. een groep die in beveiliging sterke interesse heeft, soms wordt een praktijksituatie ingebracht en besproken, zoals een keer een applicatie architectuur die net door een externe architect opgeleverd was.

Enkele voorbeelden van de onderwerpen staan hieronder. Het betreft een keuze aanbod bedoeld om deideevorming op gang te brengen. Deelnemers kunnen n.l. zelf andere onderwerpen aan de lijst toevoegen. Indien relevant en haalbaar zullen wij beslist aan deze verzoeken voldoen.
 
Keuzeonderwerpen: 
Bedrijfsvisie en beleid; Informatie in organisaties; Communicatie; Informatievisie en beleid; IT-visie en beleid;  Vertaling naar architecturen; Informatie en structuur; Architectuur versus Structuur; Betekenis als stuurinstrument; Conceptueel informatiemodel;  Begrippen; Cultuur, organisatie en architectuur; Veranderingen en cultuur; Beheer: architectureel en technisch; Methoden als ITIL; Functioneel beheer; Informatieplan en architectuur.